top of page

Dr Bru                                    Karel Mestdaghstraat  31      050 31 01 28     www.dokterbru.be

Dr De Moerloose                 Zilverstraat 35                         011 94 12 64      www.zilverpraktijk.be

Dr Dingens                           Sint Pieterskerklaan 3            050 31 01 77

Dr Netrebko                         Zilverstraat 35                         011 94 12 69     www.destoute.be en www.zilverpraktijk.be

Om de continuïteit van de zorgen voor onze patiënten beter te kunnen waarborgen, is een samenwerkingsovereenkomst gemaakt tussen onze huisartspraktijken die gelegen zijn in het centrum en het noorden van Brugge (ceno).

 

U kunt beroep doen op één van de huisartsen van het samenwerkingsverband:

  • · Tijdens de vakantieperiodes van uw huisarts

  • · Bij afwezigheid voor medisch congres of bijscholing

  • · Bij afwezigheid van uw arts wegens ziekte

 

Indien U een Globaal Medisch Dosier (GMD) hebt bij uw huisarts, gelden de voordelen hieraan verbonden bij alle artsen van het samenwerkingsverband

 

Bij afwezigheid van uw huisarts tijdens de nacht of in het weekend kunt u een beroep doen op de Wachtdienst regio Brugge, telefoon: 1733

 

  • Een huisbezoek wordt voorbehouden voor mensen die zich ECHT NIET ZELF naar de praktijk kunnen verplaatsen omwille van ziekte of immobiliteit. Wij vragen u zoveel mogelijk zelf op raadpleging te komen. Is een huisbezoek echt nodig, vraag dit dan aan zo vroeg mogelijk in de voormiddag. (met duidelijke vermelding van uw naam, adres en de aard van uw klachten)We raden u echter aan zoveel mogelijk zelf naar de raadpleging te komen omdat de onderzoeks- en behandelingsmogelijkheden veel uitgebreider zijn dan op huisbezoek.

 

  • Om deontologische redenen leveren wij geen voorschriften af zonder voorafgaande raadpleging of huisbezoek. Voorschriften voor medicatie, kiné of verpleging, verlengingen van arbeidsongeschiktheid, attesten en formulieren moet U persoonlijk op de raadpleging aan de arts vragen. Wij kunnen U deze niet verstrekken op eenvoudige telefonische vraag. Wij zullen afhankelijk van het probleem tijdens de raadpleging voldoende medicatievoorschriften verstrekken tot de volgende raadpleging. Voor attesten en andere, die uitzonderlijk afgeleverd worden na een telefonische vraag, wordt een vergoeding gevraagd.

Dokter Bru

Huisarts    -   Karel Mestdaghstraat 31, 8000 Brugge

Tel: 050 31 01 28    Tel digitale wachtkamer:     011 94 12 80

bottom of page